Perquè necessito un equip de mesura?

La mesura dels consums que han de servir de base per a la facturació del subministrament d'aigua, per part de l'Entitat subministradora, ha de ser realitzada per l'equip de mesura d'aigua corresponent.

Quin model d'equip de mesura necessito per a contractar el subministrament d'aigua?

És l'entitat subministradora qui determina el tipus d'equip de mesura, les seves característiques i el seu emplaçament. Si necessiteu més informació sobre els models homologats, podeu consultar la web de la vostra Entitat subministradora, on trobareu la llista actualitzada.

Qui selecciona i instal·la l'equip de mesura?

L'Entitat subministradora selecciona l'equip de mesura i és qui, exclusivament, fa la instal·lació, desinstal·lació, precintat, desprecintat, connexió i desconnexió.

És obligatori tenir un contracte de manteniment?

D'acord amb la normativa vigent, per a contractar un subministrament d'aigua, és obligatori disposar d'un equip de mesura d'aigua, amb el seu corresponent contracte de manteniment amb una empresa especialitzada. En el cas que l'equip de mesura no funcioni correctament, esteu obligat a reposar l'aparell avariat. Mitjançant el contracte de manteniment, us allibereu d'aquesta obligació, subrogant-la a MUSA, que assumeix l'obligació de manteniment de l'equip de mesura durant la vigència del contracte.

Quina periodicitat té la factura?

El manteniment de l'equip de mesura es factura anualment, iniciant-se el període de facturació, a partir de la data d'instal·lació de l'equip de mesura d'aigua.

Qui és Aqualogy Solutions?

Aqualogy Solutions, SA és el nom de la Societat i es publicita amb la marca comercial MUSA.

¿El manteniment està inclòs en la factura de consum d'aigua?

El manteniment de l'equip de mesura no està inclòs en la factura de consum d'aigua. En altres municipis, fora del nostre àmbit de gestió, sí que és possible, que el manteniment estigui inclòs en la factura de consum d'aigua.

Perquè pago un import de manteniment diferent del meu veí?

La tarifa es calcula d'acord amb les característiques de l'equip de mesura i de la modalitat de contracte. El tipus de contracte o l'equip de mesura instal·lat, pot fer variar l'import a pagar.

Com puc domiciliar o canviar les dades de pagament?

Podeu domiciliar o canviar les dades de pagament de les seves factures a través de qualsevol dels nostres canals de contacte. Per a la vostra comoditat podeu utilitzar el nostre formulari de contacte.

Puc canviar el titular del contracte de manteniment?

Si heu comprat o llogat un habitatge que disposa d'un subministrament d'aigua en vigor i un contracte de manteniment amb nosaltres, podeu fer de forma gratuïta un canvi de titularitat del contracte. Aquest quedarà subrogat a favor vostre, en les mateixes condicions que el contracte anterior. Si les condicions del contracte no són les que us interessen, sempre podeu canviar la modalitat d'aquest.

Una vegada he contractat el manteniment, quins són els següents passos fins que disposo d'aigua?

Un cop realitzat el contracte de manteniment, no us heu de preocupar de res. Nosaltres lliurarem immediatament l'equip de mesura a l'entitat subministradora perquè aquesta realitzi la instal·lació, tal com estableix el Reglament.

Què passa si l'equip de mesura s’avaria o arriba al final de la seva vida útil?

Si l'Entitat subministradora detecta qualsevol anomalia en l'equip de mesura, ens ho ha de notificar com a responsables del manteniment i nosaltres lliurarem immediatament un nou equip de mesura homologat a l'Entitat subministradora perquè aquesta realitzi la instal·lació, tal com estableix el Reglament.

En què consisteix el manteniment?

El manteniment dels equips de mesura consisteix en un manteniment correctiu, que es tradueix en la substitució i aportació en el seu nom, per la nostra part, d'un nou equip de mesura (degudament homologat i revisat en laboratori) perquè l'Entitat subministradora procedeixi a la seva instal·lació.

Què és un equip de mesura preparat per a l'enviament de senyals de telemesura?

És un equip de mesura que disposa de l'equipament necessari per transmetre les dades de consum, de forma autònoma.

Per normativa, tots els equips de mesura han d'estar adequats per a una connexió d'enviament de senyals de telemesura, el que permet a l'Entitat subministradora, un cop connectat l'equip de mesura a la xarxa de comunicacions, informar-lo de forma ràpida del seu consum, dels possibles excessos o de les fuites que puguin produir-se.

Com puc contractar?

Per agilitzar el procés de contractació del subministrament d'aigua, hem arribat a un acord comercial amb l'Entitat subministradora, perquè ofereixi en el nostre nom, la possibilitat d'adquirir l'equip de mesura, llogar-lo o contractar el manteniment.

Com puc pagar les factures?

Podeu realitzar el pagament en les nostres entitats col·laboradores: Correus o BBVA, en els horaris establerts per cada entitat. També podeu realitzar el pagament a través de ServiCaixa o telefònicament a través del nostre telèfon gratuït d'atenció al client, per al que necessitarà una targeta de crèdit / dèbit, Visa o Mastercard.