Tarifa de contractació

Es calcula mensualment i varia en funció de la modalitat de contracte que s'ha triat (compra o lloguer) i de les característiques de l'equip de mesura (el determina l'Entitat subministradora).

Contracte de manteniment amb compra de l'equip de mesura d'aigua

Contracte de manteniment amb compra de l'equip de mesura d'aigua *

El contracte inclou la part proporcional de la quota de manteniment, des de la data del contracte fins a la fi de l'any natural.

Mínim Màxim
Base imponible 172,08 183,61
IVA (21%) 36,14 38,56
Total 208,22 222,17

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

Quota anual de manteniment *

Un cop finalitzat l'any natural, es facturaran anualment les successives quotes de manteniment que corresponguin a l'equip de mesura instal·lat.

Equip no preparat per telemesura (**) Equip preparat per telemesura
Base imponible 6,77 15,38
IVA (21%) 1,42 3,23
Total 8,19 18,61

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

** Equips de mesura d’aigua que actualment l'Entidad subministradora no instal·la.

Contracte de manteniment amb lloguer de l'equip de mesura d'aigua

Contracte de manteniment amb lloguer de l'equip de mesura d'aigua *

El contracte inclou la part proporcional de l'arrendament, des de la data del contracte fins a la fi de l'any natural.

Mínim Màxim
Base imponible 13,35 41,70
IVA (21%) 2,80 8,76
Total 16,15 50,46

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

Quota anual d'arrendament *

Un cop finalitzat l'any natural, es facturaran anualment les successives quotes d'arrendament que corresponguin a l'equip de mesura instal·lat.

Equip no preparat per telemesura (**) Equip preparat per telemesura
Base imponible 14,21 31,56
IVA (21%) 2,98 6,63
Total 17,19 38,19

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

** Equips de mesura d’aigua que actualment l'Entidad subministradora no instal·la.