Tarifa de contractació

Es calcula mensualment i varia en funció de la modalitat de contracte que s'ha triat (compra o lloguer) i de les característiques de l'equip de mesura (el determina l'Entitat subministradora).

Contracte de manteniment amb compra de l'equip de mesura d'aigua

Contracte de manteniment amb compra de l'equip de mesura d'aigua *

El contracte inclou la part proporcional de la quota de manteniment, des de la data del contracte fins a la fi de l'any natural.

Mínim Màxim
Base imponible 169,70 181,43
IVA (21%) 35,64 38,10
Total 205,34 219,53

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

Quota anual de manteniment *

Un cop finalitzat l'any natural, es facturaran anualment les successives quotes de manteniment que corresponguin a l'equip de mesura instal·lat.

Equip no preparat per telemesura (**) Equip preparat per telemesura
Base imponible 6,68 15,17
IVA (21%) 1,40 3,19
Total 8,08 18,36

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

** Equips de mesura d’aigua que actualment l'Entidad subministradora no instal·la.

Contracte de manteniment amb lloguer de l'equip de mesura d'aigua

Contracte de manteniment amb lloguer de l'equip de mesura d'aigua *

El contracte inclou la part proporcional de l'arrendament, des de la data del contracte fins a la fi de l'any natural.

Mínim Màxim
Base imponible 13,16 41,20
IVA (21%) 2,76 8,65
Total 15,92 49,85

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

Quota anual d'arrendament *

Un cop finalitzat l'any natural, es facturaran anualment les successives quotes d'arrendament que corresponguin a l'equip de mesura instal·lat.

Equip no preparat per telemesura (**) Equip preparat per telemesura
Base imponible 14,02 31,13
IVA (21%) 2,94 6,54
Total 16,96 37,67

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

** Equips de mesura d’aigua que actualment l'Entidad subministradora no instal·la.